16.7 C
Lloret de Mar

Ple Municipal 24 febrer 2020

Recupera el debat del plenari corresponent al dilluns 30 de setembre de 2019 punt a punt.

Darreres Notícies

Recupera el debat del plenari corresponent al dilluns 24 de febrer. A continuació t’oferim l’ordre del dia, punt a punt. Una manera més accessible i fàcil d’escoltar els continguts de la sessió.

PRIMER PUNT – Aprovació actes sessions anteriors, ( 27/01/2020 ordinària i extraordinària).

SEGON PUNT – Despatx d’alcaldia.

[powerpress url=”https://www.ixac.tv/nova_radio_lloret/mp3/programes/2020/02/24022020-segon-punt.mp3″]
Descarrega-te’l
[divider]

TERCER PUNT – Despatx assumptes de turisme.

[powerpress url=”https://www.ixac.tv/nova_radio_lloret/mp3/programes/2020/02/24022020-tercer-punt.mp3″]
Descarrega-te’l
[divider]

QUART PUNT –  Donar compte de l’estat d’execució del pressupost i del moviment de tresoreria del 3r i 4t trimestre de l’any 2019.

[powerpress url=”https://www.ixac.tv/nova_radio_lloret/mp3/programes/2020/02/24022020-quart-punt.mp3″]
Descarrega-te’l
[divider]

CINQUÈ PUNT – Donar compte de l’informe de morositat i període mitjà de pagament corresponent al 3r i 4t trimestre de l’any 2019.

[powerpress url=”https://www.ixac.tv/nova_radio_lloret/mp3/programes/2020/02/24022020-cinque-punt.mp3″]
Descarrega-te’l
[divider]

SISÈ PUNT – Donar compte del decret de la tinent d’alcalde de l’àrea de Serveis Centrals n. 2020llt3000089 de data 06/02/2020, pel qual es va aprovar el calendari del contribuent de l’exercici 2020.

[powerpress url=”https://www.ixac.tv/nova_radio_lloret/mp3/programes/2020/02/24022020-sise-punt.mp3″]
Descarrega-te’l
[divider]

SETÈ PUNT – Donar compte del decret del tinent d’alcalde de l’àrea de Territori i Sostenibilitat  n. 2020llde000268 de data 06/02/2020, pel qual s’ordena a F.C.C. Aqualia S.A. a subministrar aigua en alta a les urbanitzacions Lloret Residencial i Mont Lloret.

[powerpress url=”https://www.ixac.tv/nova_radio_lloret/mp3/programes/2020/02/24022020-sete-punt.mp3″]
Descarrega-te’l
[divider]

VUITÈ PUNT – Aprovació inicial del projecte de la nova canonada d’abastament entre el dipòsit de lesTres Torres (Mas Palou) i la rotonda d’accés Residencial Blanes en la xarxa d’abastament d’aigua de Lloret de Mar i el municipi de Blanes.

[powerpress url=”https://www.ixac.tv/nova_radio_lloret/mp3/programes/2020/02/24022020-vuite-punt.mp3″]
Descarrega-te’l
[divider]

NOVÈ, DESÈ I ONZÈ PUNT CONJUNTS – Autoritzacio de compatibilitat a dos funcionaris de carrera d’aquest ajuntament. Autoritzacio de compatibilitat a una treballadora laboral fixa  d’aquest ajuntament.

[powerpress url=”https://www.ixac.tv/nova_radio_lloret/mp3/programes/2020/02/24022020-nove-dese-onze-punt.mp3″]
Descarrega-te’l
[divider]

DOTZÈ PUNT – Modificació de la plantilla de personal per a l’any 2020 i posterior modificació del catàleg de llocs de treball de l’ajuntament de Lloret de Mar.

[powerpress url=”https://www.ixac.tv/nova_radio_lloret/mp3/programes/2020/02/24022020-dotze-punt.mp3″]
Descarrega-te’l
[divider]

TRETZÈ PUNT – Aprovació inicial de l’ordenança general de subvencions de l’ajuntament de Lloret de Mar.

[powerpress url=”https://www.ixac.tv/nova_radio_lloret/mp3/programes/2020/02/24022020-tretze-punt.mp3″]
Descarrega-te’l
[divider]

CATORZÈ PUNT – Aprovació definitiva de la rectificació de l’inventari general de béns i drets de l’ajuntament de Lloret de Mar, consistent en la incorporació del camí de ronda (camí 61), com a conseqüència d’execució de la sentència 647/2019.

[powerpress url=”https://www.ixac.tv/nova_radio_lloret/mp3/programes/2020/02/24022020-catorze-punt.mp3″]
Descarrega-te’l
[divider]

QUINZÈ PUNT – Moció presentada pel grup municipal ERC, per a què l’ajuntament de Lloret de Mar faci seva la declaració d’emergència climàtica i actui en conseqüència.

[powerpress url=”https://www.ixac.tv/nova_radio_lloret/mp3/programes/2020/02/24022020-quinze-punt.mp3″]
Descarrega-te’l
[divider]

SETZÈ PUNT – Moció presentada pel grup municipal Ciutadans, per a la promoció de l’ús de desfibriladors.

[powerpress url=”https://www.ixac.tv/nova_radio_lloret/mp3/programes/2020/02/24022020-setze-punt.mp3″]
Descarrega-te’l
[divider]

DISSETÈ PUNT – Moció presentada pel grup municipal Ciutadans, per a la millora de la seguretat dels vianants.

[powerpress url=”https://www.ixac.tv/nova_radio_lloret/mp3/programes/2020/02/24022020-dissete-punt.mp3″]
Descarrega-te’l
[divider]

DIVUITÈ PUNT – Moció presentada per JuntsxLloret, PSC, Ciutadans, ERC, Lloret en Comú i Força Lloret, de suport al dret de morir dignament i a la despenalització de l’eutanàsia.

[powerpress url=”https://www.ixac.tv/nova_radio_lloret/mp3/programes/2020/02/24022020-divuite-punt.mp3″]
Descarrega-te’l
[divider]

DINOVÈ PUNT – Moció presentada pels grups municipals de JuntsxLloret, PSC, Ciutadans, ERC, Lloret en Comú i Força Lloret, per al pacte municipal per a la prevenció, detecció i actuació contra les situacions d’assetjament sexual, per raó de sexe, identitat de gènere,  orientació sexual i altres conductes masclistes.

[powerpress url=”https://www.ixac.tv/nova_radio_lloret/mp3/programes/2020/02/24022020-dinove-punt.mp3″]
Descarrega-te’l
[divider]

VINTÈ PUNT – Moció presentada pel grup municipal ERC, JuntsxLloret, PSC, i Força Lloret, per declarar Lloret de Mar municipi feminista.

[powerpress url=”https://www.ixac.tv/nova_radio_lloret/mp3/programes/2020/02/24022020-vinte-punt.mp3″]
Descarrega-te’l
[divider]

VINT-I-UNÈ PUNT – Propostes d’urgència, control i seguiment municipal: donar compte a les resolucions d’alcaldia, precs i preguntes.

[powerpress url=”https://www.ixac.tv/nova_radio_lloret/mp3/programes/2020/02/24022020-darrer-punt.mp3″]
Descarrega-te’l
[divider]

spot_img

El + Vist