El II Fòrum Europeu de Jardins Històrics prepara la candidatura a Itinerari Cultural

Lloret de Mar, on hi ha els Jardins de Santa Clotilde, lidera l’associació europea de Jardins Històrics i la vila va ser la seu del primer fòrum, celebrat l’any passat.