Sa Boadella és la 6a millor platja d’Europa, la millor de Catalunya i la 2a de l’Estat espanyol

S’ha escollit per votació popular a través de l’European Best Destinations. A més, Lloret ha revalidat les 5 banderes blaves, a totes les platges.