Utopia, nova publicació local, que té com a base la informació i l’associacionisme

La revista dóna cobertura a sis poblacions veïnes, a més de Lloret. Són Blanes, Tossa, Malgrat, Palafolls i Tordera.