10.5 C
Lloret de Mar

Ignasi Riera nega de manera rotunda les irregularitats publicades a ‘El País’

El regidor Ignasi Riera assegura que tant ell com l’Ajuntament sempre han fet les coses bé i ajustant-se a la legalitat. Ho ha dit com a resposta a la informació que va publicar ahir el diari El País, que indicava que, segons un informe de l’Agència Tributària sobre el cas Jordi Pujol Ferrussola, hi va […]

Ignasi Riera
Ignasi Riera

Darreres Notícies

El regidor Ignasi Riera assegura que tant ell com l’Ajuntament sempre han fet les coses bé i ajustant-se a la legalitat. Ho ha dit com a resposta a la informació que va publicar ahir el diari El País, que indicava que, segons un informe de l’Agència Tributària sobre el cas Jordi Pujol Ferrussola, hi va haver irregularitats en l’adjudicació del contracte de recollida d’escombraries a l’empresa GBI Serveis l’any 2011 i per la concessió del Centre de Tractament de Residus tres anys abans. Segons el rotatiu, l’empresa aconseguia contractes amb l’Ajuntament gràcies al finançament que donava a fundacions vinculades a CiU.

servicios profesionales jimenez

A més a més, l’informe també assenyala que Ignasi Riera hauria rebut ingressos d’asseguradores amb les que contractava el grup GBI i tenia una gran càrrega financera –de 450.000 euros- en relació amb els ingressos que declara. Una informació que Riera ha desmentit de manera rotunda i, a més, ha volgut enviar un missatge de tranquil•litat als ciutadans.

Riera ha assegurat que ha conegut aquestes presumptes irregularitats a través dels mitjans de comunicació i, en aquest sentit, critica que la premsa es faci ressò d’una informació que hauria de ser confidencial.

Pel que fa al contracte de recollida d’escombraries, es va adjudicar només un mes abans de les eleccions gràcies a la majoria absoluta de CiU i malgrat les crítiques de l’oposició. Ignasi Riera, que aleshores ja era el regidor de Medi Ambient, argumenta que feia dos anys que treballaven en el concurs i que havien contactat amb altres empreses, però que finalment només es va presentar GBI.

Sobre les crítiques a la celeritat per convocar el ple i fer l’adjudicació només un mes abans de les eleccions, Riera considera que són crítiques amb finalitats polítiques i que els haurien criticat tant si adjudicaven el servei com si prorrogaven el contracte un any més.

Sobre l’adjudicació del Centre de Tractament de Residus a GBI, el regidor assegura que l’Ajuntament no hi va tenir res a veure, sinó que va anar a càrrec de la Generalitat, que en aquell moment estava governada pel Tripartit del PSC, ERC i ICV.

En la mateixa línia que el regidor Ignasi Riera s’ha expressat l’Ajuntament, a través d’un comunicat enviat als mitjans de comunicació, on qualifica de falses les informacions publicades al diari El País i es reserva el dret d’emprendre accions legals.

Comunicat de l’Ajuntament:

En relació a la informació publicada avui dia 04/02/2015 en el diari “El País”, segons la qual l’Ajuntament de Lloret de Mar hauria comès irregularitats en l’adjudicació dels contractes referents al Centre de Tractament de Residus i a la concessió dels serveis de neteja viària, recollida i transport de residus sòlids urbans (RSU), neteja de platges, gestió del dipòsit controlat de RSU, gestió del dipòsit de terres i runes i gestió de les deixalleries de Lloret de Mar, l’Ajuntament vol fer públiques les discrepàncies existents entre la notícia publicada i la documentació obrant als serveis tècnics municipals:

En relació al contracte de concessió d’obra pública de la construcció del Centre de Tractament de Residus de Lloret de Mar (CTR). La licitació del CTR es fonamentava en un conveni celebrat en data 25 de febrer del 2008, entre la Generalitat de Catalunya a través de l’Agència Catalana de Residus representades per qui llavors n’era Conseller de Medi Ambient, Sr. Francesc Baltasar i Albesa, i l’Ajuntament de Lloret de Mar en base al qual, en essència, la Generalitat de Catalunya es comprometia a finançar íntegrament les obres de construcció del CTR i l’Ajuntament, per la seva banda, es comprometia a la tramitació del expedient de licitació pública del corresponent contracte administratiu.

Tant els plecs de clàusules administratives com tècniques que van regir aquesta licitació varen ser elaborats per l’Agència Catalana de Residus i l’Ajuntament les va aprovar atès que era qui s’encarregava de la tramitació de la licitació. A la licitació, que va tramitar-se mitjançant el procediment legalment establert amb publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, Butlletí Oficial de l’Estat i Diari Oficial de la Unió Europea, es varen presentar dues empreses: GBI Serveis S.A i Sufi S.A.

La valoració de les ofertes presentades per les dues empreses va ser realitzada, ajustant-se als criteris previstos al corresponent plec de condicions administratives, per l’Oficina Tècnica del Pla Territorial d’Infraestructures de l’Agència de Residus de Catalunya, no havent intervingut per tant en aquesta valoració l’Ajuntament de Lloret de Mar.

En aquest informe, àmpliament motivat, l’Agència Catalana de Residus considerava globalment més avantatjosa l’oferta presentada per GBI Serveis S.A, i en proposava l’adjudicació en haver obtingut una puntuació més alta que l’altre empresa licitadora. El Ple de l’Ajuntament de Lloret, en sessió de 29 de setembre del 2008, va adjudicar, en base a l’esmentat informe de l’Agència Catalana de Residus, el referit contracte de concessió d’obra pública a GBI Serveis S.A.

En relació al contracte de Gestió dels Serveis de neteja viària, recollida i transports de residus sòlids urbans, neteja de platges, gestió de dipòsit controlat de RSU, gestió del dipòsit del control de terres i runes i gestió de deixalleries de Lloret de Mar.

L’esmentat servei del qual n’era adjudicatària GBI Serveis (abans Serveis Integrals S.L) des de l’any 1995, finalitzava el dia 30 d’abril del 2011. Quatre mesos abans de la seva finalització, desembre 2010, l’Ajuntament de Lloret de Mar va iniciar l’expedient de contractació al qual fa referència la notícia publicada el diari “El País”.

D’acord amb els plecs de clàusules administratives reguladores d’aquesta licitació el termini conferit als interessats per presentar ofertes va ser de 40 dies, termini àmpliament superior a l’exigible en matèria de contractació pública, que per aquests tipus de contracte és de 15 dies.

La tramitació d’aquesta licitació va dur-se a terme en la més estricta legalitat, i respectant en tot moment els principis de transparència, publicitat i concurrència que regeixen la contractació pública. Aquesta licitació va publicar-se en els mitjans legalment previstos, no havent-se publicat en el Diari Oficial de la Unió Europea, atès que, al tractar-se d’un contracte de gestió del servei públic, la publicitat en aquest diari no havia de realitzar-se, d’acord amb allò establert a la Llei de Contractes del Sector Públic.

En la notícia de “El Pais” s’afirma que el contracte va adjudicar-se per 10 anys quan, d’acord amb la Llei de Contractes del Sector Públic únicament podia tenir una durada màxima de 4 anys. El contracte en qüestió, qualificat de contracte de gestió del servei públic, podia tenir una durada màxima de 25 anys, d’acord amb allò establert a l’article 254 b) de la referida norma.

Que a aquesta licitació va presentar-se únicament una sola empresa, GBI Serveis, S.A. , a qui el Ple municipal va adjudicar-li el contracte en sessió de 13 d’abril de 2011.

En conclusió:

D’acord amb el que s’ha exposat, les informacions aparegudes en el diari “El País” referents a l’existència de irregularitats en els contractes administratius adjudicats per l’Ajuntament de Lloret de Mar anteriorment referits cal entendre-les com falses. Per tot l’exposat els esmentats en tal article es reserven el dret d’emprendre les accions legals que creguin oportunes.

spot_img

El + Vist