13.7 C
Blanes

Publicitat

La ràdio, amb un 60% d’oients majors de 14 anys, és el 2n mitjà en audiència a la població, i com a mitjà de comunicació local la ràdio és el 1r en audiència del país.
Al mateix temps, la ràdio és un mitjà de comunicació més assequible, perquè necessita inversions inferiors a d’altres mitjans i té baixos costos de producció.
Permet també realitzar publicitat amb finalitats socials.

Segons les diferents enquestes, la ràdio és a més a més el mitjà amb major credibilitat i expectació social, gràcies a la seva proximitat.

Ofereix una gran oportunitat per als anunciants que volen arribar a nous clients, o per comunicar novetats als clients existents, informar de promocions i/o ofertes puntuals, donar a conèixer actes especials o noves obertures, informar de l’inici o finalització de temporada, etc. Fidelització i notorietat d’empresa en campanyes de llarga duració.
Creació, reforç o modificació de l’actitud i preferències del consumidor.

PREUS PÚBLICS DE L’ENS AUTÒNOM SERVEIS MUNICIPALS DE COMUNICACIÓ

Descarregar (PDF, 328KB)

Si desitgeu informació sobre campanyes de publicitat, podeu posar-vos en contacte amb el nostre departament a través del telèfon de contacte o per mitjà del formulari: