Avís Legal | Nova Ràdio Lloret

Avís Legal

Esteu visitant la pàgina web http://www.novaradiolloret.org, titularitat de l’Ens Autònom Serveis Municipals de Comunicació de Lloret de Mar

Domicili social: C/ Sant Pere, 36. 17310 Lloret de Mar
Telèfon: 972 372 393
Correu electrònic: correu@novaradiolloret.org
NIF: P6710203H

NOVA RÀDIO LLORET,  com a responsable d’aquest lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document amb el qual es pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús de www.novaradiolloret.org.

Aquest Avís Legal regula l’accés i la utilització de la pàgina web http://www.novaradiolloret.org (en endavant la Web), que NOVA RÀDIO LLORET posa a disposició dels usuaris d’internet. S’entén per usuari la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats de la Web.

L’accés i navegació d’un usuari per la Web implica l’acceptació sense reserves d’aquest Avís Legal.

NOVA RÀDIO LLORET pot oferir a través de la pàgina web serveis que poden estar sotmesos a unes condicions particulars pròpies de les quals s’informarà l’usuari en cada cas concret.

NOVA RÀDIO LLORET es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació d’avisar prèviament o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web del prestador.

 


Send this to a friend