AMB K DE KULTURA – 08 MARÇ 2019 | Nova Ràdio Lloret