25 C
Lloret de Mar

PROGRAMA

Ple Municipal 12 de juny de 2017

Recupera el debat del plenari corresponent al dilluns 12 de juny. A continuació t’oferim l’ordre del dia, punt a punt. Una manera més accessible i fàcil d’escoltar els continguts de la sessió. [divider] PRIMER PUNT – Aprovació acta sessió anterior 15/05/2017 SEGON PUNT – Despatx alcaldia. [powerpress url=”https://www.ixac.tv/nova_radio_lloret/mp3/programes/2017/06/12062017-segon-punt.mp3″] Descarrega-te’l [divider] TERCER PUNT – Despatx assumptes […]

Recupera el debat del plenari corresponent al dilluns 12 de juny. A continuació t’oferim l’ordre del dia, punt a punt. Una manera més accessible i fàcil d’escoltar els continguts de la sessió.

[divider]

PRIMER PUNT – Aprovació acta sessió anterior 15/05/2017

SEGON PUNT – Despatx alcaldia.

[powerpress url=”https://www.ixac.tv/nova_radio_lloret/mp3/programes/2017/06/12062017-segon-punt.mp3″]
Descarrega-te’l
[divider]

TERCER PUNT – Despatx assumptes de turisme.

[powerpress url=”https://www.ixac.tv/nova_radio_lloret/mp3/programes/2017/06/12062017-tercer-punt.mp3″]
Descarrega-te’l
[divider]

QUART PUNT – Aprovació inicial del reglament del Consell municipal de la Gent Gran de Lloret de Mar.

[powerpress url=”https://www.ixac.tv/nova_radio_lloret/mp3/programes/2017/06/12062017-quart-punt.mp3″]
Descarrega-te’l
[divider]

CINQUÈ PUNT – Designació festes locals any 2018.

[powerpress url=”https://www.ixac.tv/nova_radio_lloret/mp3/programes/2017/06/12062017-cinque-punt.mp3″]
Descarrega-te’l
[divider]

SISÈ PUNT – Proposta d’admissió a tràmit de l’estudi de viabilitat econòmica presentat per la mercantil L&MG Partners SL., amb l’objectiu que es tramiti un procediment de licitació, per adjudicar la concessió d’obra pública consistent en la rehabilitació i posterior explotació del mercat municipal de Lloret de Mar.

[powerpress url=”https://www.ixac.tv/nova_radio_lloret/mp3/programes/2017/06/12062017-sise-punt.mp3″]
Descarrega-te’l
[divider]

SETÈ PUNT – Moció presentada pels grups municipals ICV-EUiA, MILLOR i En Lloret sí se puede, per sol·licitar que el CEIP Pere Torrent sigui catalogat com a centre de màxima complexitat pel departament d’educació de la Generalitat de Catalunya.

[powerpress url=”https://www.ixac.tv/nova_radio_lloret/mp3/programes/2017/06/12062017-sete-punt.mp3″]
Descarrega-te’l
[divider]

VUITÈ PUNT – Moció presentada pels grups municipals ICV-EUiA i En Lloret sí se puede, en suport als espartans/nes de “Coca-Cola en lucha” i exigència a Coca-Cola del compliment de la sentència contra l’ERE.

[powerpress url=”https://www.ixac.tv/nova_radio_lloret/mp3/programes/2017/06/12062017-vuite-punt.mp3″]
Descarrega-te’l
[divider]

NOVÈ PUNT – Moció presentada pel grup municipal MILLOR, per a la implantació d’un sistema d’identificació de titulars / propietaris dels gossos mitjançant un sistema d’anàlisi d’ADN.

[powerpress url=”https://www.ixac.tv/nova_radio_lloret/mp3/programes/2017/06/12062017-nove-punt.mp3″]
Descarrega-te’l
[divider]

PROPOSTES D’URGÈNCIA, CONTROL I SEGUIMENT MUNICIPAL, DONAR COMPTE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA, PRECS I PREGUNTES

[powerpress url=”https://www.ixac.tv/nova_radio_lloret/mp3/programes/2017/06/12062017-darrer-punt.mp3″]
Descarrega-te’l
[divider]

Darrers Programes