Més de 1.000 atletes entrenaran a Lloret de Mar al llarg d’aquest mes d’abril

L’ocupació de turisme esportiu és molt elevada per aquestes dates, sobretot els dies de Setmana Santa, i l’atletisme hi té un pes molt important.