El descens de passatgers de l’aeroport de Girona es nota a Lloret, tot i que no és greu

El Gremi d’Hotelers recorda que un dels punts forts de la destinació és que treballa amb mercats molt diversificats i això ajuda a cobrir pèrdues.