Bones valoracions del govern i moltes crítiques de l’oposició en aquest 2018

Escolta els portaveus dels grups municipals.