Els pacients amb tractaments de llarga durada caducada no han d’anar al CAP, sinó a la farmàcia

Per evitar visites als ambulatoris, cal que s’adrecin a una farmàcia i presentin la seva targeta sanitària i se’ls renovarà de manera automàtica per un mes.