El teixit esportiu i acollir el congrés mundial del turisme esportiu converteixen Lloret en Capital Catalana de l’Esport

El director de la Fundació Catalana per a l’Esport, Ignasi Velasco, explica que aquesta capitalitat converteix la destinació en un referent esportiu a Catalunya.