La processó de la Mare de Deú del Carme, “pòrtic” de la festa major d’estiu de Lloret de Mar

La celebració, d’aquest dimarts, en fotografies.