C’s vol una regulació estatal dels habitatges d’ús turístic i no deixar-ho en mans dels Ajuntaments | Nova Ràdio Lloret


Send this to a friend