Dos infractors trenquen els separadors vials de l’avinguda Just Marlès i s’han de retirar | Nova Ràdio Lloret


Send this to a friend