Missa rociera amb nadales, aquest diumenge a la parròquia, amb una cinquantena de cantaires | Nova Ràdio Lloret


Send this to a friend