Rivas és la nova renovació del Lloret de futbol | Nova Ràdio Lloret