Mosquito Alert muntarà un estand didàctic per donar informació sobre el mosquit tigre

N’explicarà els efectes i maneres de detectar-lo i prevenir-lo. La parada es muntarà a la plaça de l’Església aquest diumenge, de 10 a 14 hores.