Els grups municipals debaten la conveniència de les mocions supramunicipals | Nova Ràdio Lloret