Error a la base de dades del WordPress: [Illegal mix of collations (utf8_general_ci,IMPLICIT) and (utf8mb4_unicode_ci,COERCIBLE) for operation '=']
SELECT li.*, CONCAT("https://www.novaradiolloret.org","/",li.slug) AS pretty_url FROM wp_prli_links AS li WHERE slug='lloret-de-mar-ha-estat-la-seu-de-la-8a-edicio-de-les-viles-florides-🌺' AND link_status='enabled'


Lloret de Mar ha estat la seu de la 8a edició de les Viles Florides 🌺 | Nova Ràdio Lloret


Send this to a friend