Aprovada la nova ordenança per regular els habitatges d’ús turístic (HUT) | Nova Ràdio Lloret


Send this to a friend