27.2 C
Lloret de Mar
Un moment del ple d'aquest dilluns

La llargada del ple porta l’alcalde a aixecar la sessió abans que acabi

Després de gairebé set hores i mitja de debat, a punt d'arribar a mitjanit, l'alcalde va decidir aixecar la sessió i deixar els punts que quedaven per al proper ple.

Un moment del ple d'aquest dilluns

Darreres Notícies

Un ple inacabat de més de set hores. Excepcionalment, al ple d’aquest dilluns l’alcalde ha aixecat la sessió abans que s’acabessin de debatre tots els punts de l’ordre del dia. El motiu és que la sessió estava a punt d’arribar a mitjanit i la llei determina que l’alcalde té la potestat d’aixecar-la si es passa al dia següent.

En concret, quedaven per debatre una moció del PSC i dues de Força Lloret, a banda de tots els precs i preguntes. Unes qüestions que s’hauran de tractar a la propera sessió plenària, tal com determina la llei.

Pel que fa als punts de l’ordre del dia que sí que es van poder debatre,una modificació de crèdit de gairebé dos milions d’euros ha estat un dels que ha generat més debat i polèmica. Només els grups de l’equip de govern hi han donat suport, mentre que l’oposició s’ha dividit entre l’abstenció i el vot negatiu.

Aquesta modificació, que suma poc més d’1.885.000 euros, ha de permetre impulsar diferents inversions, algunes de destacades. Per exemple, una de les més urgents és l’adquisició d’un local per ubicar-hi de manera definitiva el Centre de Distribució d’Aliments, el CDA, que ja hem comentat els últims mesos que ha doblat el nombre d’usuaris com a conseqüència de la crisi del coronavirus. A aquesta causa s’hi destinaran 305.000 euros.

El doble de diners, 600.000 euros, es destinaran a l’adquisició d’una nau d’entitats. I un altre projecte destacat és la remodelació de l’edifici on hi havia l’antiga caserna de la policia local, a la qual s’hi destinaran 445.000 euros. També hi haurà una partida de 170.000 euros per acabar les obres de la plaça Pere Torrent, una de 17.000 euros per millorar l’skate park amb nous elements i una de 30.000 euros per a reformes i millores del Museu del Mar.  

La modificació de crèdit també preveu destinar 250.000 a ajudes per als allotjaments que han obert aquesta temporada turística. Amb aquesta aportació es pretén donar un impuls als empresaris que han apostat per generar activitat econòmica i contractar persones aquests últims mesos, que han estat tan difícils per al sector turístic. Tot i així, les bases per poder sol·licitar aquestes ajudes encara s’han de determinar, tal com ha indicat el Govern municipal.

I encara hi ha una partida de 10.000 euros per a les accions de neteja i desinfecció del Mercat Municipal.

Els 885.000 euros provenen de diferents àmbits, com ara del fons de contingència, del contracte de manteniment de parcs i jardins, de deute públic, del romanent de tresoreria i d’una subvenció de la Diputació de Girona, entre altres.

Els grups de l’oposició han estat molt crítics i han argumentat que estan d’acord amb algunes d’aquestes inversions, però en contra d’altres. Finalment, C’s i PSC han votat en contra i Lloret en Comú i Força Lloret s’han abstingut. Al Bon Dia Bona Hora d’aquest dimarts parlarem amb tots els portaveus per conèixer detalladament les opinions de cada grup.

En canvi, hi ha hagut una altra modificació de crèdit que sí que ha comptat amb la unanimitat de tots els grups i que destina una part dels diners del romanent de tresoreria per a despeses generals a la secció municipal de Benestar i Família.

Aquest departament és un dels més afectats per la crisi del coronavirus, ja que ha vist incrementat el nombre d’usuaris i de demandes. Precisament, el romanent de tresoreria és el superàvit d’altres anys que el Govern central tenia bloquejat i que arran de la crisi va permetre als ajuntaments disposar-ne del 20% -tot i que podria ser que en breu se’n permetés la integritat.  

La Policia Local tindrà la competència sancionadora per la Covid-19

L’Ajuntament sol·licitarà al departament de Salut de la Generalitat que li delegui la competència sancionadora per a les infraccions lleus de la normativa dictada per fer front a la situació de crisi sanitària provocada per la pandèmia de la Covid-19.

Des que es va decretar l’estat d’alarma al març, la policia de Lloret ha aixecat milers d’actes per presumptes infraccions de la normativa dictada per les autoritats pertinents. La llei preveu que els ajuntaments puguin sol·licitar la competència sancionadora per a les infraccions lleus d’aquesta normativa i l’Ajuntament lloretenc ha decidit acollir-s’hi.

Així doncs, a partir d’ara la policia local podrà sancionar directament infraccions com l’ús inadequat de la mascareta, l’incompliment de les limitacions de concentració de persones en els termes acordats per les autoritats competents, l’incompliment de la distància física interpersonal de seguretat, el consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública -i a la resta d’espais oberts al públic que no disposin de la corresponent llicència d’activitat- o l’incompliment d’una ordre general de confinament decretat.

En el ple es va aprovar fer aquesta sol·licitud a la Generalitat, ja que el regidor de Seguretat, Jordi Sais, va argumentar que la llei considera lleus moltes de les infraccions que han estat reflectides en les actes aixecades per la policia local durant els últims sis mesos. Pel que fa a les infraccions greus o molt greus, s’hauran de seguir trametent a la Generalitat.

Nous projectes  

Tal com es preveia, s’han aprovat definitivament dos projectes amb els quals fa temps que es treballa. D’una banda, el projecte bàsic i executiu de la rehabilitació estructural de la Masia de Can Buc i els edificis annexos. Recordem que l’objectiu d’aquesta actuació és garantir la seguretat de l’edifici i la preservació dels elements que li confereixen valor històric. La masia, ubicada al barri del Rieral, forma part del Catàleg de masies protegides de Lloret de Mar. Hi han votat a favor els regidors del Govern, Lloret en Comú i el PSC; mentre que s’han abstingut C’s i Força Lloret.

D’altra banda, també s’ha aprovat de manera definitiva el projecte bàsic d’adequació de l’edifici on hi havia l’antiga caserna de la policia local. En aquest cas, l’Ajuntament vol convertir aquest equipament en les dependències municipals de Promoció Econòmica i Comerç; amb aquesta actuació es podrien centralitzar aquestes seccions, que ara mateix estan repartides entre diferents edificis municipals. El cost previst és de 445.000 euros. Hi ha donat suport el govern i el PSC, s’ha abstingut C’s i hi han votat negativament Lloret en Comú i Força Lloret.

Les mocions de l’oposició

L’oposició ha presentat fins a nou mocions al ple d’aquest dilluns i totes s’han aprovat, malgrat que vuit ha estat amb una esmena a la totalitat presentada pel Govern. Un fet que ha generat moltes crítiques per part dels grups de l’oposició, que lamenten que l’equip de govern hagi de posar tantes traves a aprovar els textos que ells proposen.

Les dues primeres a debatre’s les ha presentat el PSC. En la primera, demanaven la creació del servei d’infermeria escolar a totes les escoles de la vila. El Govern, però, ha exposat que existeix la figura de l’infermer de referència Covid-19 que du a terme diferents funcions, com ara contactar amb els centres educatius per resoldre tots els dubtes que puguin generar-se i fer d’engranatge entre les escoles, l’equip d’atenció primària (EAP) i Salut Pública, entre altres coses.

L’acord que implica l’esmena presentada pel govern preveu instar a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva i a les direccions dels centres educatius de Lloret que, quan acabi el curs escolar, valorin conjuntament amb el Consistori les tasques que ha dut a terme l’infermer de referència. I, en cas que la valoració sigui positiva, demanar al Departament de Salut de la Generalitat que doni continuïtat a la figura de l’infermer referent dels centres educatius i n’ampliï les tasques.

La segona moció debatuda també tractava de l’àmbit educatiu. En aquest cas, el PSC feia una sèrie de demandes a la Generalitat per fer front a l’emergència educativa derivada per la crisi del coronavirus. El Govern, però, ha presentat una esmena a la totalitat que preveu, finalment, demanar al Govern català que mantingui el personal extraordinari contractat aquest curs per fer front a la situació de pandèmia i celeritat en el Pla d’Educació Digital de Catalunya.

La següent moció que s’ha posat sobre la taula és la C’s, que proposava que s’impulsés una campanya perquè la ciutadania pogués adoptar un banc del municipi per decorar-lo i encarregar-se del seu manteniment. En aquesta ocasió, però, el govern també ha presentat una esmena a la totalitat amb un acord únic: proposar a les direccions dels centres educatius de Lloret que participin activament de la restauració i l’embelliment dels bancs col·locats als voltants dels seus centres.

L’única moció que s’ha aprovat sense cap esmena a la totalitat és la que ha presentat Lloret en Comú, per l’impuls d’un pacte nacional per un turisme sostenible. La proposta s’ha aprovat per unanimitat, ja que davant la complicada situació que viu el sector turístic com a conseqüència de la crisi del coronavirus tots els grups consideren que seria important impulsar aquest pacte que aposti per la reactivació, reconversió, descentralització i desestacionalització del sector turístic. Un pacte que hauria d’implicar a totes les administracions catalanes, i els agents econòmics i socials. L’alcalde ha aprofitat el debat per exposar que entre juliol i agost només hi ha hagut 500.000 pernoctacions i pel que fa a la taxa turística, l’Ajuntament aquest any només ingressarà entre 150 i 200.000 euros; mentre que el 2019 en va ingressar 1,7 milions d’euros.

L’Agenda 2030 de l’ONU va marcar una altra de les mocions presentades pel PSC. Entre altres coses, tenint en compte aquest document, la intenció dels socialistes era que s’identifiqués quin objectiuperseguia cadascuna de les accions municipals que s’impulsessin, així com assenyalar en els pressupostos quines partides anirien destinades a impulsar accions marcades per l’Agenda 2030.

L’esmena a la totalitat presentada pel Govern explicita que comparteixen plenament la necessitat d’avançar en l’assoliment dels objectius de l’Agenda 2030, però matisa que l’acord preveu adoptar les mesures necessàries per fer-ho possible sempre i quan hi hagi disponibilitat pressupostària i promoure una formació per a tot el personal de l’Ajuntament, en cooperació amb UNITAR -l’Institut de les Nacions Unides per a la Formació i la Investigació-, per a la sensibilització de la necessitat que les accions municipals s’orientin al compliment dels 17 objectius de desenvolupament establerts en l’Agenda 2030. I, finalment, s’acorda instar la Generalitat i el Govern de l’Estat a dotar l’Ajuntament dels recursos addicionals per poder donar compliment a tots aquests objectius.

I encara hi ha hagut una altra moció presentada pel PSC. En aquest cas, la temàtica posada a debat és la gestió de les platges. En aquest cas, el Govern també ha presentat una esmena a la totalitat.

De les propostes que es feien en la moció dels socialistes, el Govern entén que algunes no presenten una estratègia o una planificació ni estableixen els recursos que caldria utilitzar per portar-les a terme; a més, algunes fan referència a aspectes de competència supramunicipal. Per tot plegat, la proposta de l’equip de govern, aprovada al ple, és que es desenvolupin els instruments de planificació, com el Pla de protecció i ordenació del litoral i els Plans d’ús del litoral de les platges, que es preveuen en la normativa catalana de Protecció i Ordenació del Litoral.

el PSC presenta una moció relacionada amb la gestió forestal d’acord amb el pla de prevenció d’incendis forestals 2020/2023. Els socialistes volen instar la Generalitat a aportar una partida pressupostària extraordinària perquè tant els ajuntaments com els propietaris de parcel·les intensifiquin el manteniment de les franges de protecció.

A més, també volen que s’impulsi un conveni amb l’ADFper realitzar les tasques que es pactin en el marc del pla de prevenció d’incendis.  El PSC també demana que es desenvolupin íntegrament les actuacions proposades en el Pla de Prevenció d’Incendis Forestals del 2020 al 2023.

La resta de mocions presentades, així com els precs i preguntes, han quedat per a la propera sessió plenària, ja que l’alcalde, com hem dit, va decidir donar per acabada la sessió quan era gairebé mitjanit.

spot_img

El + Vist