22.7 C
Lloret de Mar

PROGRAMA

Ple Municipal 25 de febrer 2019

Recupera el debat del plenari corresponent al dijous 28 de juny, en vídeo o en àudio punt a punt.

En directe | Ple Municipal

En directe | Ple Municipal

Publicada por Nova Ràdio Lloret en Lunes, 25 de febrero de 2019

Recupera el debat del plenari corresponent al dilluns 25 de febrer. A continuació t’oferim l’ordre del dia, punt a punt. Una manera més accessible i fàcil d’escoltar els continguts de la sessió.

PRIMER PUNT – Aprovació de l’acte de les sessions anteriors (17/12/2018-ordinari, 17/12/2018-extraordinari, 08/01/2019-ordinari).

[divider]

SEGON PUNT – Despatx d’alcaldia.


Descarrega-te’l
[divider]

TERCER PUNT – Despatx assumptes de turisme.

[powerpress url=”https://www.ixac.tv/nova_radio_lloret/mp3/programes/2019/02/25022019-tercer-punt.mp3″]
Descarrega-te’l
[divider]

QUART PUNT – Aprovació definitiva del pla de millora urbana d’ordenació volumètrica de l’Hotel La Palmera de Lloret de Mar.

[powerpress url=”https://www.ixac.tv/nova_radio_lloret/mp3/programes/2019/02/25022019-quart-punt.mp3″]
Descarrega-te’l
[divider]

CINQUÈ PUNT – Donar compte de l’estat d’execució del pressupost i del moviment de tresoreria del 4t. trimestre de l’any 2018.

[powerpress url=”https://www.ixac.tv/nova_radio_lloret/mp3/programes/2019/02/25022019-cinque-punt.mp3″]
Descarrega-te’l
[divider]

SISÈ PUNT – Donar compte de l’informe de morositat i període mitjà de pagament corresponent al 4t. trimestre de l’any 2018.

[powerpress url=”https://www.ixac.tv/nova_radio_lloret/mp3/programes/2019/02/25022019-sise-punt.mp3″]
Descarrega-te’l
[divider]

SETÈ PUNT – Proposta d’acord de l’expedient 02/2019 de modificació de crèdit del vigent pressupost de la corporació.

[powerpress url=”https://www.ixac.tv/nova_radio_lloret/mp3/programes/2019/02/25022019-sete-punt.mp3″]
Descarrega-te’l
[divider]

VUITÈ PUNT – Proposta d’aprovació provisional de modificació de determinades ordenances fiscals per al 2019.

[powerpress url=”https://www.ixac.tv/nova_radio_lloret/mp3/programes/2019/02/25022019-vuite-punt.mp3″]
Descarrega-te’l
[divider]

NOVÈ PUNT – Aprovació del text definitiu dels estatuts de la “Asociación de Municipios Turísticos de Sol y Playa”.

[powerpress url=”https://www.ixac.tv/nova_radio_lloret/mp3/programes/2019/02/25022019-nove-punt.mp3″]
Descarrega-te’l
[divider]

DESÈ PUNT – Resolució al.legacions i aprovació definitiva de l’ordenança de circulació de vianants i vehicles de Lloret de Mar.

[powerpress url=”https://www.ixac.tv/nova_radio_lloret/mp3/programes/2019/02/25022019-dese-punt.mp3″]
Descarrega-te’l
[divider]

ONZÈ PUNT – Autorització de compatibilitat a un funcionari de carrera d’aquest ajuntament.

[powerpress url=”https://www.ixac.tv/nova_radio_lloret/mp3/programes/2019/02/25022019-onze-punt.mp3″]
Descarrega-te’l
[divider]

DOTZÈ PUNT – Autorització de compatibilitat a un funcionari interí d’aquest ajuntament.

[powerpress url=”https://www.ixac.tv/nova_radio_lloret/mp3/programes/2019/02/25022019-dotze-punt.mp3″]
Descarrega-te’l
[divider]

TRETZÈ PUNT – Modificació de la plantilla de personal per a l’any 2019.

[powerpress url=”https://www.ixac.tv/nova_radio_lloret/mp3/programes/2019/02/25022019-tretze-punt.mp3″]
Descarrega-te’l
[divider]

CATORZÈ PUNT – Moció presentada pels grups municipals d’Esquerra-Avancem, CiU i regidor No Adscrit, per a que el passatge que connecta el paratge de Sa Caleta amb el carrer Camí de Cala Trons de la urbanització la Montgoda, passant pel Poblat Ibèric de Turó Rodó, passi a anomenar-se el Passatge de la Bella Dolores.

[powerpress url=”https://www.ixac.tv/nova_radio_lloret/mp3/programes/2019/02/25022019-catorze-punt.mp3″]
Descarrega-te’l
[divider]

PROPOSTES D’URGÈNCIA, CONTROL I SEGUIMENT MUNICIPAL, DONAR COMPTE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA, PRECS I PREGUNTES

[powerpress url=”https://www.ixac.tv/nova_radio_lloret/mp3/programes/2019/02/25022019-darrer-punt.mp3″]
Descarrega-te’l
[divider]

Darrers Programes