11.2 C
Lloret de Mar

Bases del concurs de carnaval online 2021 de Nova Ràdio Lloret

 1. Pot participar al concurs tothom qui vulgui.
 2. La participació és gratuïta.
 3. La data d’obertura d’admissió de fotografies serà el 10/02/21. La data límit per presentar fotografies al concurs serà el 14/02/21.
 4. El veredicte del jurat serà fet públic el 17/02/21.
 5. Les fotografies han d’haver estat fetes l’any 2021.
 6. Es pot presentar una única fotografia per cada participant.
 7. Cal registrar la inscripció a l’adreça concurs@novaradiolloret.org i adjuntar la fotografia corresponent al concurs. A més de les dades personals: nom, email i telèfon de contacte.
 8. La temàtica consisteix en una fotografia on aparegui una o més persones disfressades, sempre respectant el grup bombolla.
 9. Es premiarà una sola fotografia, seguint el criteri d’originalitat i creativitat, segons els integrants del programa AMB K DE KULTURA, de Nova Ràdio Lloret.
 10. El premi és un àpat a casa per a dues persones del restaurant Studio 66 de Lloret de Mar.
 11. Els guanyadors seran notificats via telefònica, email i ràdio.
 12. Es seleccionaran algunes fotografies per ser reproduïdes a través del web i les xarxes socials de la ràdio.
 13. La participació al concurs implica la cessió a l’Ajuntament de Lloret dels drets de reproducció, distribució i comunicació pública de l’obra, citant sempre el nom de l’autor, previst en la legislació sobre Propietat Intel·lectual.
 14. No es publicaran fotografies ni comentaris amb continguts contraris a la intimitat personal o a la pròpia imatge de les persones, ni cap altre que sigui contrari a la legalitat vigent. Les fotografies on aparegui una persona que es pugui reconèixer o identificar hauran de tenir el seu consentiment exprés, i s’adjuntarà el permís de cessió dels drets d’imatge.
 15. No s’acceptaran fotografies que no hagin sigut fetes per l’autor i el participant garantirà la titularitat dels drets d’autor sobre la fotografia que presenta al concurs.
 16. El fet de presentar-se al concurs implica l’acceptació de tots i cadascun dels apartats d’aquest reglament. Així mateix, els convocants a aquest concurs no es faran responsables de les possibles demandes als autors, la qual cosa pot ser motiu de desqualificació de la fotografia.
 17. L’organització es reserva el dret de resoldre els casos no previstos en aquestes bases.