Oriol Saltor oferirà el recital de guitarra, aquesta nit, a la parròquia de Sant Romà

El recital havia d’anar a càrrec de Ricard Sánchez, que no pot venir a causa d’una lesió.