Es crearà una nova oficina a la plaça Pere Torrent amb el Pla de Foment del Turisme

Un altre projecte destacat que s’inclou en el Pla Operatiu de la destinació i que s’impulsarà amb aquests diners és la conversió de Lloret en una ciutat de la llum.