Les consultes a l’Arxiu Municipal s’han multiplicat per quatre en 5 anys

El 2010 es van fer unes 6.000 consultes, mentre que el 2015 la xifra va pujar fins a les 23.000.