Les persones no cristianes es podran enterrar al cementiri de Lloret, que comptarà amb un espai específic

D’aquesta manera, l’Ajuntament dona resposta a la demanda de col·lectius que, seguint les religions no cristianes, necessiten dur a terme pràctiques diferents per a les inhumacions.