Una part dels fons que recapti l’esplai Shalom amb la quina es destinaran a l’associació Hope | Nova Ràdio Lloret


Send this to a friend